GDPR a Cookies

Ochrana osobních údajů

Společnost Valkaden s.r.o. - IČO: 143459655, Přátelství 15, Kladno 27363 - je v souladu Všeobecného nařízení o ochraně údajů Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel internetového obchodu www.nflstore.cz správcem vašich osobních údajů. Správce osobních údajů shromažďuje, uchovává a využívá vaše osobní údaje pro své podnikatelské činnosti. Účely, pro které osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování jsou vymezeny dále.

 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám jsou poskytnuty v souvislosti využívání našich služeb:

1. Jméno a přijímení

2. Kontaktní/doručovací adresa, popřípadě název a adresa firmy

3. Email

4. Telefoní číslo

5. Platební údaje (číslo platební karty; číslo účtu, ze kterého přijmeme platbu)

6. Soubory cookies

7. IP adresa

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

1. Plnění kupní smlouvy a poskytování služeb

2. Účetní a daňové účely

3. Vymáhání pohledávek

4. Splnění právní povinnosti

5. Vedení zákaznické evidence

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak i automatizovaně. Společnost Valkaden s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace při navštěvě insternetové stránky www.nflstore.cz.

 

Zpracovatelé Vašich osobních údajů:

Valkaden s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Společností technicky zabezpečena.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

1. Poskytovatel platební brány

2. Poskytovatel přepravních služeb

U všech zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů:

1. Právo na informae o zpracování vašich osobních údajů - Jste oprávněn požadovat od správce získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

2. Právo na přístup k osobním údajům - Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům. a také máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

3. Právo na opravu vašich osobních údajů - pokud jsou údaje, které o vás zpracováváme, nepřesné či nepravdivé, máte právo požadovat opravu.

4. Právo na výmaz - v určitých případech máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů. Mezi takové případy patří, že vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, anebo při zjištění, že vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

5. Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů - správce má právo používat Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu. Pokud máte pocit, že tomu tak není, máte právo požádat, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody.

6. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - se stížností ve věci zpracování Vašich osobních údajů se kdykoliv můžete obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz.

7. Právo na přenositelnost údajů - můžete požádat, abychom vaše osobní údaje předali jinému správci. Pokud tomu nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky, předá správce vaše osobní údaje, vámi určenému subjektu.

8. Právo vznést námitku - máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že se domníváte nebo jste zjistili, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s ochranou osobních údajů. V takovém případě máte právo požadovat po správci vysvětlení.

9. Právo odvolat souhlas - máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Tento dokument je platný od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.

 

Prohlášení o použití cookies ?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. Také mohou zajistit, abyste se z reklam dozvěděli o produktech, o které se zajímáte a vy se tak nemuseli dívat na něco, co vás nezajímá. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/

Safari: https://support.apple.com/

Opera: https://help.opera.com